telSkontaktuj się z nami: 518074741

Dane Do Projektowania - Lab Book

Dane Do Projektowania - Lab Book  - Przygotowanie FotoKsiążki to często miła i twórcza praca dająca mnóstwo satysfakcji projektantowi lecz zarazem jest wnikliwą i szczegółową obróbką materiału zdjęciowego, który dodatkowo należy uzbroić w efekt wizualny. Projektant niejednokrotnie przed uzyskaniem końcowego rezultatu musi być w stałym kontakcie z Odbiorcą i kilkakrotnie nanosić poprawki Klienta. Projekt graficzny FotoKsiązki należy wykonać w zaawansowanym programie graficznym n.p. - PhotoShop, CorelDraw lub w programach dedykowanych np.: DG Art Foto.Kompozycja wizualna jest najczęściej dostosowany do tematyki FotoKsiążki jak i indywidualnych upodobań projektanta i Odbiorcy.

Dane Do Projektowania - Lab Book - Formaty

Format Umowny Okładki
wys. x szer. 
Format Umowny Rozkładówki
wys. x szer. cm
Szerokość Rolki cm
Format Projektowy Rozkładówki
wys. x szer.
15 x15 cm 15 x 30 cm 15.2 cm 15.2 x 30.0 cm
15 x 20 cm 15 x 40 cm 15.2 cm 15.2 x 40.0 cm
20 x 15 cm 20 x 30 cm 20.3 cm 20.3 x 30.0 cm
20 x 20 cm
20 x 40 cm
20.3 cm
20.3 x 40.0 cm
20 x 30 cm
20 x 60 cm
20.3 cm
20.3 x 60.0 cm
25 x 19 cm 25 x 38 cm 25.4 cm 25.4 x 38.0 cm
25 x 25 cm 25 x 50 cm 25.4 cm 25.4 x 50.0 cm
25 x 35 cm 25 x 70 cm 25.4 cm 25.4 x 70.6 cm
30 x 20 cm
30 x 40 cm
30.5 cm
30.5 x 40.6 cm
30 x 23 cm 30 x 23 cm 30.5 cm 30.5 x 46.0 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30.5 cm
30.5 x 60.0 cm
30 x 40 cm 30 x 80 cm 30.5 cm 30.5 x 80.0 cm
30 x 45 cm
30 x 90 cm
30.5 cm
30.5 x 90.0 cm
Do Projektowania Należy użyć - Format Projektowy Rozkładówki 
Rozdzielczość
300 DPI / cal
Prosimy zwrócić uwagę aby omyłkowo nie zaznaczyć 300 DPI / cm
 Spad wewnętrzny
ok. 2 - 3 mm - od krawędzi Formatu Projektowego Rozkładówki
Margines bezpieczeństwa
ok. 5 - 7 mm - od krawędzi Formatu Projektowego Rozkładówki

Dane Do Projektowania - Lab Book - Przygotowanie Plików

Przestrzeń Kolorystyczna
Stosujemy Przestrzeń kolorystyczną sRGB.
Prosimy nie stosować przestrzeni poligraficznej CMYK oraz rozszerzonej Adobe RGB
Zdjęcia czarno-białe nie konwertować do GreyScale
Format Plików
JPG

Dane Do Projektowania - Lab Book - Schemat

dane do projektowania 01

Dane Do Projektowania - Lab Book - Oznaczenia Plików

Proponujemy przyjąć podczas generowania projektu następujący system oznaczeń:
Prosimy przeczytać uważnie poniższe ustalenia!
Nazwy plików dla danego projektu magą mieć dowolną nazwę opisową, lecz powinna być ona utworzona według jednego schematu i wspólna dla wszystkich składowych FotoKsiążki np: r_01, ..., r_11, ..., r_19
Nazwa pliku powinna zawierać kolejny numer rozkładówki, który nadaje jej kolejność ułożenia w bloku Fotoksiążki np: 01plik, ..., 03plik, ..., 23plik
Numeracja plików powinna być dwu cyfrowa i dołączona do nazwy plików,
Dla składowych projektu z przedziału od pierwszej do dziewiątej rozkładówki oznaczamy 01, 02, 03, ..., 09. Wyższe numery plików opisujemy już normalnie - 10,11, ..., 24. Taki sposób numeracji dostosowany jest do systemu komputerowego FotoLabu.
Pliki dla FotoOkładek dedytowanych oraz inne składowe nie bedące rozkładówkami (wypełnienia okienek) powinieny byc oznaczone odmienną nazwą np: okładka_00, okienko_a1

Dane Do Projektowania - Lab Book - Objaśnienia

Spady
Jest to obszar przy krawędziach bocznych rozkładówki, który zostanie stracony podczas końcowego obcinania bloku. Proponujemy przyjąć spady wielkości 2 - 3 mm - od krawędzi Formatu Projektowego. Spady stosujemy z czerech stron projektu rozkładówki. Na spady poza linię cięcia wyciągamy elementy tła, podkładu jak i zdjęcia przylegające do zaplanowanej krawędzi. Zastosowanie spadów zabezpiecza projekt przed efektem tzw. "bligu" białej ramki - w przypadku gdyby nóż gilotyny przyciąłby poza linią cięcia.
Margines Bezpieczeństwa
Zalecamy nie umieszczać ważnych elementów projektu takich jak ozdobniki, ramki i napisy w strefie przed zaplanowaną linią cięcia. Proponujemy przyjąć dodatkowy Margines Bezpieczeństwa  5 - 7 mm - od krawędzi Formatu Projektowego. Zastosowanie marginesu zabezpiecza nas np: przed przycięciem napisu w strefie krawędzi rozkładówki - co w istotny sposób wpłynęłoby na końcową estetykę projektu.
Linia łamu / Bigu
Dodatkowo zalecamy na spodziewanej linii łamu rozkładówki ze względu na zastosowanie bigowania, nie stosować elementów projektu dla których może to spowodować pogorszenie efektu i estetyki. Zastosowanie bigowania ma na celu zabezpieczenia papieru przed pęknięciem, pozwala na uzyskanie równej linii łamu oraz polepsza pracę papieru. Bigowanie nie zakłóca w sposób istotny estetyki rozkładówki. Zalecamy ostrożne umieszczanie na tej linii takich elementów jak np: mały i drobny tekst, twarze, wzorki
Format Projektowy
Format z założonymi spadami wewnętrznymi (odpadem technologicznym) - stosujemy w fazie projektowania rozkładówki
Format Umowny
Format stosujemy do celów handlowych i komunikacyjnych
Format Netto - Po Obcięciu
Format po obcięciu, uzależniony jest od końcowego wyniku docinania. Przycięcie projektu następuje z każdej krawędzi rozkładówki zgodnie z spodziewanymi spadami t.j. 2-5 mm. Format końcowy rozkładówki może różnić się od założonego formatu brutto -odchyłkami i tolerancją 6-10 mm.