Skontaktuj się z Nami – tel – 518074741

tel – Studio – 730640610 | info@thelab.pl

ul. Marii Konopnickiej 28 85-124 Bydgoszcz

Kalibracja – Odbitki Testowe

Kalibracja – Odbitki Testowe

Kalibracja – Odbitki Testowe – Kalibracja to bardzo ważny element w pracy fotografa korzystającego z usług Foto Labu. Profesjonaliści oddając końcowemu Klientowi materiał w postaci Albumu, FotoKsiążki lub Odbitek Cyfrowych dążą do najwyższej jakości swojego produktu. Fotograf przed oddaniem pracy do naświetlenia najczęściej poddaje materiał fotograficzny korekcji kolorystycznej, retuszowi oraz obróbce graficznej w zaawansowanych programach edycyjnych. Nanoszenie poprawek do zdjęć to nieraz trudny i pracochłonny proces, dlatego większość zawodowców dąży do kontroli i przewidywalności efektów swojej pracy – tak, aby efekt widoczny na monitorze komputerowym był odwzorowany na materiale zdjęciowym. Procesem pomocnym jest właśnie Kalibracja – w której dąży się do uzyskania zgodności obrazu odwzorowanego na monitorze z uzyskanym na urządzeniu powielającym – w naszym przypadku jest to FotoLab, lecz również może to być inne urządzenie np. drukarka laserowa lub atramentowa, ploter. Problem kalibracji w mniejszym lub większym stopniu znany jest również wszystkim działającym w otoczeniu poligrafii – zwłaszcza operatorom DTP i CTP przygotowującym materiał do druku.

Kalibracja - Odbitki Testowe - Informacja

Kalibracja Metodą „Naświetleń Na Zero” – jest metodą przeznaczoną dla mniej wymagających użytkowników, nie posiadających zaplecza w postaci wysokiej jakości monitora oraz kalibratora sprzętowego – nie jest idealnym rozwiązaniem, i nie zastąpi rozwiązań profesjonalnych. Z naszych doświadczeń wynika, że niewielka grupa bardzo wymagających Klientów, często w pierwszym momencie tą metodę uznało za kontrowersyjną – lecz po przeprowadzonych indywidualnych testach w połączeniu z profilowaniem ICC osiągnięte rezultaty zostały uznane za wystarczające i zadowalające. Ważnym atutem jest wysoka jakość systemu Noritsu QSS-3202SD oraz zastosowane rozwiązania – w tym użycie technik laserowego odwzorowania obrazu w procesie naświetlania.

Kalibracja - Odbitki Testowe - Przyczyny Różnic Kolorystycznych

W wielu przypadkach na różnice w kolorystyce mają wpływ: brak odpowiedniego monitora, czynnik ludzki, oprogramowanie, szereg efektów oraz zjawisk pośrednich – zarówno fizycznych jak i chemicznych pomiędzy obrazem na monitorze a odbitką. Skumulowanie się wszystkich niezgodności – nawet małych i niepozornych, w całym procesie od wykonania zdjęcia aż do wywołania odbitki daje efekt różnic kolorystycznych. Prosimy pamiętać – Monitor emituje obraz poprzez świecące piksele, Odbitka odbija światło.

Kalibracja Odbitki Testowe - Metoda

Obecnie do ustawienia monitora rekomendujemy technikę – którą w naszej firmie nosi określenie „METODA NAŚWIETLEŃ NA ZERO”. W metodzie tej korzystamy z tak zwanych „Odbitek Testowych” – które określamy jako „KALIBRANTY”. Testowe zdjęcia traktujemy jako wzorce – zatem naświetlamy je bez korekcji kolorystycznej, na dwóch papierach – błysk i satyna. Tematyka i zawartość „Kalibrantów” jest tak dobrana, aby uwydatnić różnorodną kolorystykę i dać możliwość przetestowania monitora. W celu otrzymania Odbitek Testowych należy skontaktować się z naszą firmą. Zdjęcia zostaną wysłane do Państwa za pośrednictwem poczty lub dołączone do pierwszego zlecenia. W momencie gdy „Kalibranty” dotrą do Państwa – Pliki Testowe należy pobrać z naszej strony w dziale Pliki / Kalibracja. Pobrane wzorce wyświetlamy na monitorze w programie edycyjnym i porównujemy z odbitkami testowymi. W tym momencie tak regulujemy ustawieniami monitora oraz karty graficznej, aby obrazy były możliwie najbardziej do siebie zbliżone. Uwaga – Parametrami monitora i karty graficznej mogą sterować specjalne programy działające w tzw. „tle” lub wyspecjalizowane panele sterujące. Isnieje również możliwość, aby do kalibracji użyć pliki indywidualne – preferowane przez Klienta – w tym celu prosimy o przesłanie wzorców na serwer FTP lub email, i kontakt z naszą firmą. Końcowy efekt ustawień nie zawsze okazuje się całkowicie zgodny – lecz wystarczający i dający przestrzeń aprobaty oraz przewidywalności. Dla bardziej zaawansowanych Kontrahentów udostępniamy profile kolorystyczne – uwzględnieniem typu papieru oraz wszystkich istotnych czynników mających wpływ na odwzorowanie. Profile można pobrać w dziale Pliki / Kalibracja

Kalibracja Odbitki Testowe - Pliki

srgb_2