Skontaktuj się z Nami – tel – 518074741

tel – Studio – 730640610 | info@thelab.pl

ul. Marii Konopnickiej 28 85-124 Bydgoszcz

Program FTP – Filezilla

Program FTP – Filezilla

Program Filezilla FTP – Do przesyłania zleceń na nasz serwer FTP rekomendujemy doskonały program Filezilla. Aplikacja jest wielo platformowa – znajdziemy wersję dla systemu Windows, Linux, Mac Os X. Program posiada bogactwo funkcji i opcji, zarezerwowanych dla programów komercyjnych. Aplikacja jest stabilna, szybka i zajmuje mało zasobów komputera. Klient należy do grupy wolnego oprogramowania, dlatego jego licencja jest darmowa (GNU General Public License) – również do zastosowań komercyjnych. Filezilla jest projektem ciągle rozwijanym i udoskonalanym, dlatego często pojawiają się aktualizacje poprawiające pracę, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Możemy również spotkać się z wersjami „portable”, które pozwalają na uruchamianie programu z nośników wymiennych – np. pendrive, nie jest wymagana wówczas instalacja na komputerze stacjonarnym. Klienta w tej wersji możemy przechowywać na nośnikach przenośnych i uruchamiać na innym komputerze z dostępem do Internetu. Program można ściągnąć z naszych zasobów lub bezpośrednio ze strony projektu.

Program FTP - Filezilla - Interfejs Aplikacji

Interfejs programu jest zbudowany w sposób czytelny i funkcjonalny – w oparciu o panele. Najważniejsze to: – Panel Logów serwera – wyświetla komunikaty i logi serwera FTP – Panel drzewa i listy Katalogów i Plików lokalnych – odzwierciedla lokalne zbiory plików, – Panel drzewa i listy Katalogów i Plików zdalnych, na serwerze FTP – Panel kolejki Transferów – Panel błędnych transferów. W górnej części znajduje się rząd ikon których zastosowanie jest wyświetlane poprzez dymek podpowiedzi po najechaniu kursora. Szata graficzna ikon może być ustawiona indywidualnie.
 
Ikona 1 – wywołuje „Menagera Stron”,
Ikona 2 – wyłącza / włącza Panel Logów,
Ikona 3, 4 – wyłącza / włącza drzewo katalogów lokalnych i zdalnych,
Ikona 5 – wyłącza / włącza Panel kolejki Transferu,
Ikona 6 – odświeżanie listy zawartości lokalnych i zdalnych katalogów,
Ikona 7 – zatrzymanie wznowienie kolejki transferu,
Ikona 8 – anulowanie bieżących operacji,
Ikona 9 – odłączanie od aktualnego serwera,
Ikona 10 – łączenie z ostatnim serwerem,
Ikona 11 – okno filtrów,
Ikona 12 –porównywanie katalogów,
Ikona 13 – synchronizowane przeglądanie, 
Ikona 14 –rekursywne przeszukiwanie plików

Program FTP - Filezilla - Dodatkowe Ustawienia

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transmisji i eliminacji ewentualnych błędów – zalecamy ustawienie programu w taki sposób aby w danej chwili z kolejki transferów był wysyłany tylko jeden plik. W tym celu otwieramy menu „Edytuj” > „Ustawienia…” i uruchamiamy okno dialogowe ustawień. Na drzewie parametrów wybieramy Transfery i przechodzimy do grupy „Jednoczesne transfery” – i zauważamy ustawienie „Maksymalna liczba jednoczesnych transferów”. Standardowo parametr jest ustawiony na wartość – „2” co spowoduje , że z kolejki transferów będą wysyłane jednocześnie dwa pliki. Wartość tego parametru program umożliwia ustawienie o wartości z przedziału „1-10” (np. ustawienie na „5” spowoduje jednoczesną transmisję pięciu plików). Jak już wspomniano, dla zabezpieczenia poprawności transmisji ustawiamy ten parametr na „1” – spowoduje to wysyłkę tylko jednego pliku z kolejki i lepszą współpracę programu z serwerem FTP. Zwiększenie tego parametru pomimo, że powoduje zwiększenie liczby jednoczesnych wysyłek – nie przyśpiesza całkowitej transmisji – ze względu na przepustowość wyjściowego łącza internetowego – i może dać efekt w postaci błędów i wystąpienia tzw. – „niedociągów”.

Program FTP - Filezilla - Połączenie Z Serwerem

Ustawienie połączenia z serwerem FTP
1 – uruchamiamy Menadżera Stron – można to zrobić na kilka sposobów
a – klikamy na pierwszą ikonę z lewej strony
b – wybieramy menu „Plik” > ”Menadżer Stron…”
c – wybiera z klawiatury CTRL+S
2 – W otwartym okienku Menagera Stron widzimy drzewo połączeń „Moje Strony”. W przypadku nowej instalacji drzewo jest puste. Dla ustanowienia połączenia z naszym serwerem – przechodzimy do grupy przycisków poniżej struktury połączeń i wybieramy button „Nowy adres”.
3 – Na drzewie połączeń pojawia się wpis „Nowy adres” – podświetlony na niebiesko z migającym kursorem co oznacza możliwość wpisu dowolnej i przyjaznej nazwy dla identyfikacji połączenia. Wpisujemy np.: SGF” i zatwierdzamy klikając myszką. Nazwę możemy poprawić lub zmienić wykorzystując przycisk „Zmień nazwę”.
4 – Dla każdego zdefiniowanego połączenia przypisane są parametry widoczne w okienku dialogowym po prawej stronie. Widzimy zakładki „Ogólne”, „Zaawansowane”, „Transfer Settings”, „Kodowanie”. Wybieramy zakładkę „Ogólne” i przechodzimy do ustawienia parametrów. Pole „Serwer” – wpisujemy adres serwera fotostudiograf.pl lub IP 87.205.0.169
5 – Parametry „Port” oraz „Server Type” pozostawiamy bez zmian.
6 – Przechodzimy do parametru „Logon Type” i poprzez rozwinięcie ustawiamy na „Normalna” (zmieniamy z Anonimowy) – działanie to uaktywnia pola „Użytkownik” oraz „Hasło”. W polu „Użytkownik” jest wpis „anonymous”.
7 – Parametry „Użytkownik” oraz „Hasło są ustalane indywidualnie i odmiennie dla każdego Kontrahenta. W momencie nawiązywania współpracy administrator systemu przesyła parametry dostępu pod wskazany adres email Klienta. Otrzymane kody wpisujemy odpowiednio w pole „Użytkownik” oraz „Hasło”, zwracając uwagę na wielkość liter, cyfry i znaki specjalne. W polu „Komentarze” wpisujemy dowolne informacje.
8 – Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych nawiązujemy połączenie klikając na przycisk „Połącz” lub zatwierdzając „Ok.”. W oby dwóch przypadkach połączenie zostaje zapamiętanie i nie trzeba ponownie wpisywać danych. Po bezpośredniej próbie połączenia w przypadku sukcesu – panel i okno serwera powinny być aktywne.
Ponowne połączenia – Zdefiniowane połączenie zostaje zapamiętane w „Menadżerze Stron”, co pozwala na kolejne nawiązanie połączenia w dowolnej chwili, bez konieczności ponownego wpisywania parametrów. Wznawianie połączenie wykonujemy za pośrednictwem „Menadżera Stron” lub wykorzystując rozwijane menu ulokowane w pobliżu dedykowanej Ikony 1 (znacznik rozwinięcia v przy pierwszej ikonie po lewej stronie).

Program FTP - Filezilla - Tworzenie Katalogów - Przesyłanie Danych

Tworzenie Katalogów – Pakiety plików i zleceń najczęściej umieszczamy w odpowiednio opisanych katalogach zleceniowych – w programie Filezilla jest to bardzo proste i intuicyjne. Pierwszym krokiem do utworzenia katalogu jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pole panelu zasobów na serwerze FTP. Uruchamiamy w ten sposób podręczne menu z pozycją „Utwórz katalog” – wybieramy tą podpowiedź wywołując okienko dialogowe „Utwórz katalog”. Przechodzimy do pola „Podaj nazwę katalogu,..” w którym domyślnie pojawia się aktywny podświetlony wpis „Nowy katalog” – zastępujemy go właściwą nazwą katalogu z opisem zlecenia np. : 15x21_blysk_r_n. Zdefiniowaną nazwę możemy w dowolnym momencie zmienić – wskazując wybrany katalog i wciskając przycisk F2 – uaktywnia się pole nazwy katalogu w którym możemy zmienić wpis. Możemy także to zrobić klikając w wybrany katalog prawym przyciskiem myszy i z wywołanego menu podręcznego wybrać podpowiedź „Zmień nazwę”.
 
Przesyłanie danych na serwer. – Dane na serwer możemy wysyłać metodą „zaznacz, chwyć i upuść” z panelu dysków lokalnych programu Filezilla lub bezpośrednio z okien Eksploratora Windows. Zlecenia, prace i zestawy plików przygotowujemy według zaleceń z artykułu „Przesyłanie Plików”. Aktualnie transmitowane pliki widzimy w panelu „Kolejki Transferów”.

Program FTP - Filezilla - Kontrola Poprawności Transferu

Program Filezilla umożliwia sprawdzenie poprawności transferu plików poprzez porównanie wielkości plików na serwerze i w lokalnych zasobach. Dzięki tej funkcjonalności możemy łatwo i szybko zidentyfikować błędne transfery i dokonać ich korekty. Kontrola następuje poprzez porównanie zawartości katalogów. W celu sprawdzenia poprawności przesyłu – odszukujemy w panelu plików lokalnych katalog z którego były wysyłane zdjęcia, odpowiednio postępujemy z panelem plików na serwerze. W momencie gdy mamy ustawione dwa katalogi do porównania, klikamy prawym przyciskiem myszki w trzecią od prawej ikonę (po najechaniu kursorem na ikonę – widzimy dymek podpowiedzi „Przełącz porównywanie katalogów …”). W momencie kliknięcia prawym przyciskiem ikona wyświetli menu podręczne z opcjami: „Włącz” , „Porównaj rozmiar pliku” oraz „Porównaj czas modyfikacji”. Uaktywniamy parametry „Włącz” i „Porównaj rozmiar pliku”. Program zapamiętuje te ustawienia i w późniejszym momencie możemy aktywować tę opcję poprzez zwykłe kliknięcie ikony. Podczas porównywania katalogów program prawidłowe pliki pozostawia bez podświetlenia. Pliki, których brakuje na serwerze lub dysku lokalnym – zostaną podświetlone w tle na kolor żółty. Zbiory różniące się rozmiarem a co za tym idzie najprawdopodobniej uległe uszkodzeniu podczas transmisji – zostaną podświetlone w tle na kolor w odcieniu czerwonym. Pliki te możemy szybko zidentyfikować oraz ponownie przesłać na serwer.