telSkontaktuj się z nami: 518074741

Dane Do Projektowania - Print Book

Dane Do Projektowania - Przygotowanie FotoKsiążki to często miła i twórcza praca dająca mnóstwo satysfakcji projektantowi lecz zarazem jest wnikliwą i szczegółową obróbką materiału zdjęciowego, który dodatkowo należy uzbroić w efekt wizualny. Projektant niejednokrotnie przed uzyskaniem końcowego rezultatu musi być w stałym kontakcie z Odbiorcą i kilkakrotnie nanosić poprawki Klienta. Projekt graficzny FotoKsiązki należy wykonać w zaawansowanym programie graficznym n.p. - PhotoShop, CorelDraw lub w programach dedykowanych np.: DG Art Foto. Kompozycja wizualna jest najczęściej dostosowany do tematyki FotoKsiążki jak i indywidualnych upodobań projektanta i Odbiorcy.

Dane Do Projektowania - Print Book - Formaty

Format Umowny Okładki
wys. x szer.
Format Umowny Rozkładówki
wys. x szer. cm
Format Projektowy Strony
wys. x szer.
20 x 30 cm
20 x 60 cm
20.0 x 29.0 cm
21 x 28 cm
21 x 56 cm
20.5 x 27.0 cm
22 x 22 cm 22 x 44 cm 21.5 x 20.5 cm
22 x 26 cm
22 x 52 cm
21.5 x 25,0 cm
26 x 22 cm
26 x 44 cm
25.5 x 21.0 cm
26 x 35 cm
26 x 70 cm
26.0 x 34.0 cm
27 x 40 cm
27 x 80 cm
27.0 x 39.0 cm
28 x 33 cm
28 x 66 cm
27.5 x 32.0 cm
30 x 25 cm
30 x 50 cm
29.5 x 24.0 cm
30 x 30 cm 30 x 60 cm 29.5 x 29.0 cm
30 x 40 cm
30 x 80 cm
29.5 x 39.0 cm
36 x 30 cm 36 x 60 cm 35.5 x 29.0 cm
Do Projektowania Należy użyć - Format Projektowy Strony
Rozdzielczość
300 DPI / cal
Prosimy zwrócić uwagę aby omyłkowo nie zaznaczyć 300 DPI / cm
 Spad wewnętrzny
ok. 2 - 3 mm - od krawędzi Formatu Projektowego Rozkładówki
Margines bezpieczeństwa
ok. 5 - 7 mm - od krawędzi Formatu Projektowego Rozkładówki
Liczba Stron
FotoKsiążka - Print Book - Powinna Zawierać Parzystą Liczbę Stron

Dane Do Projektowania - Print Book - Formaty Premium

Dla Projektantów pragnących wykorzystać maksymalne pole zadruku - podajemy dane dla poszczególnych grup FotoKsiążek- do wykorzystania w programach edycyjnych.
 
Grupa Maksymalny Format Projektowy - Wys. x Szer.
Light 23 x 31,5 cm
Medium 32 x 31,5 cm
Heavy 32 x 46,5 cm

Dane Do Projektowania - Print Book - Przygotowanie Plików

Przestrzeń Kolorystyczna
Stosujemy Przestrzeń kolorystyczną sRGB.
Prosimy nie stosować przestrzeni poligraficznej CMYK oraz rozszerzonej Adobe RGB
Zdjęcia czarno-białe nie konwertować do GreyScale
Format Plików
JPG, PDF

Dane Do Projektowania - Print Book - Schemat

dane do projektowania 02

Dane Do Projektowania - Print Book - Schemat - Strona Pierwsza I Ostatnia

Dane Do Projektowania - Print Books - Oznaczenia Plików

Proponujemy przyjąć podczas generowania projektu następujący system oznaczeń:
Prosimy przeczytać uważnie poniższe ustalenia!
Nazwy plików dla danego projektu magą mieć dowolną nazwę opisową, lecz powinna być ona utworzona według jednego schematu i wspólna dla wszystkich składowych FotoKsiążki np: s_01, ..., s_11, ..., s_19
Nazwa pliku powinna zawierać kolejny numer strony, który nadaje jej kolejność ułożenia w bloku Fotoksiążki np: 01plik, ..., 03plik, ..., 23plik
Numeracja plików powinna być dwu cyfrowa i dołączona do nazwy plików,
Dla składowych projektu z przedziału od pierwszej do dziewiątej strony oznaczamy 01, 02, 03, ..., 09. Wyższe numery plików opisujemy już normalnie - 10,11, ..., 24. Taki sposób numeracji dostosowany jest do systemu komputerowego FotoLabu.
Pliki dla FotoOkładek dedytowanych oraz inne składowe nie bedące rozkładówkami (wypełnienia okienek) powinieny byc oznaczone odmienną nazwą np: okładka_00, okienko_a1

Dane Do Projektowania - Print Book - Objaśnienia

Spady
Jest to obszar przy krawędziach bocznych rozkładówki, który zostanie stracony podczas końcowego obcinania bloku. Proponujemy przyjąć spady wielkości 2 - 3 mm - od krawędzi Formatu Projektowego. Spady stosujemy z czerech stron projektu rozkładówki. Na spady poza linię cięcia wyciągamy elementy tła, podkładu jak i zdjęcia przylegające do zaplanowanej krawędzi. Zastosowanie spadów zabezpiecza projekt przed efektem tzw. "bligu" białej ramki - w przypadku gdyby nóż gilotyny przyciąłby poza linią cięcia.
Margines Bezpieczeństwa
Zalecamy nie umieszczać ważnych elementów projektu takich jak ozdobniki, ramki i napisy w strefie przed zaplanowaną linią cięcia. Proponujemy przyjąć dodatkowy Margines Bezpieczeństwa  5 - 7 mm - od krawędzi Formatu Projektowego. Zastosowanie marginesu zabezpiecza nas np: przed przycięciem napisu w strefie krawędzi rozkładówki - co w istotny sposób wpłynęłoby na końcową estetykę projektu.
Format Projektowy
Format z założonymi spadami wewnętrznymi (odpadem technologicznym) - stosujemy w fazie projektowania rozkładówki
Format Umowny
Format stosujemy do celów handlowych i komunikacyjnych
Format Netto - Po Obcięciu
Format po obcięciu, uzależniony jest od końcowego wyniku docinania. Przycięcie projektu następuje z każdej krawędzi rozkładówki zgodnie z spodziewanymi spadami t.j. 2-5 mm. Format końcowy rozkładówki może różnić się od założonego formatu brutto -odchyłkami i tolerancją 6-10 mm.