telSkontaktuj się z nami: 518074741

Dostarczanie Plików

Dostarczanie Plików - Przy transwerze prac na serwer stosujemy schematy i konwencje znakowania, pozwalające operatorowi Labu na szybką identyfikację i interpretację zlecenia. W przypadkach szczególnych zlecenie zostaje omówione telefonicznie. Prosimy o zapoznanie się z oznaczeniami i stosowanie systemu podczas dostarczania plików na serwer FTP lub na nośnikach cyfrowych.

Dostarczanie Plików - Przykłady

Zlecenie rozpoczynamy od stworzenia katalogu zleceniowego według systemu: FORMAT_PAPIER_KADROWANIE_RAMKA_KOREKCJA_OPIS
 
Przykład Opis
15x21_blysk_r
format 15x21 papier błysk ramka standardowa 3 mm
13x18_mat_r5
format 13x18 papier matowy ramka 5 mm
10x15_blysk_wesele1
format 10x15 papier błysk bez ramki, katalog z identyfikatorem wesel1 - odbitki z katalogu zostaną odłożone na osobny stos
15x21_satyna_r_n
format 15x21, papier satyna, ramka standardowa 3 mm, bez korekcji kolorystycznej
r” – oznacza zastosowanie białej standardowej ramki 3 mm,r5” – oznacza zastosowanie białej ramki 5 mm, "n" – informacja - zdjęcia nie mają być korygowane kolorystycznie

Dostarczanie Plików - Przykłady - Galeria

Dostarczanie Plików - Uwagi

Dodatkowo prosimy o zastosowanie dodatkowych reguł i ułatwień
Prosimy o nie stosować polskich znaków i długich nazw plików i katalogów.
Zalecamy, aby przy tworzeniu oznaczeń zleceniowych nie stosować „spacji” tylko znak „_” łączący oznaczniki i opisy.
Prosimy o utrzymywanie porządku na serwerze i kasowanie zrealizowanych zleceń
W przypadku konieczności pozostawienia zdjęć do późniejszej realizacji lub doróbek, proponujemy utworzyć katalog archiwizujący _NAZWA np.:
_Archiwum, _Wykonane, _Zrealizowane, _10-03-2010 itp.

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Format

Oznaczenie Formatu Papieru
Oznacznik
Opis
9x13, 10x15, 15x21, 15x22,6, 15x23 - itp
Format Papieru
Prosimy o zapoznanie się z tabelą formatów standardowych oraz technikami kadrowania.
W przypadkach szczególnych prosimy stosować oznaczenia KADROWANIE.
Przykład - 10x15_mat, 15x21_blysk, 9x13_mat_r

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Papier

Oznaczenie Papieru
Oznacznik
Opis
m, mat, s, sat
mat, satyna, jedwab
b, blysk
błysk, gloss
met
metalik
Brak oznaczenia powoduje zastosowanie papieru według uznania naszego Labu.
Przykład - 20x30_mat, 13x18_b_r, 15x21_mat_x1

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Ramka

Oznaczenie Ramka
Oznacznik
Opis
r, R, ramka
ramka standardowa 3 mm
np: r5, R5
ramka 5 mm
Standardowo dla oznaczenia r stosujemy ramkę o grubości 3 mm.
Przykład - 13x18_mat_r, 15x21_blysk_r5_x1, 20x30_m_ramka

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Korekcja

Oznaczenie Korekcja
Oznacznik
Opis
n, N
nie korygować kolorystycznie - naświetlanie na tzw. "zero"
Pliki bez oznaczenia n zostaną skorygowane kolorystyczne zgodnie z preferencjami naszego Labu.
Przykład - 15x21_mat_R_n, 20x30_blysk_N, 13x18_mat_x1_N

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Kadrowanie

Oznaczenie Kadrowanie
Oznacznik
Opis
pp
Pełen Papier - obcinanie nadmiaru zdjęcia
pk, fc
Pełn Kadr, Format Całkowity - wpasowanie zdjęcia w format bez obcinania - powstają białe pasy
ddb, db
Dopasuj Dłuższy Bok
ddk, dk
Dopasuj Krótszy Bok
Standardowo przy braku oznaczeń kadrujemy metodą pp - „Pełen Papier”.
Przykład - 15x21_mat_pk, 13x18_blysk_pk_N_x1, 15xdb_mat, 13xdk_blysk_R5

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Ilość

Oznaczenie Ilość
Oznacznik
Opis
np: x1, x2, x3 itp..
oznaczenie dla katalogów z ilościami do naświetlenia zawartych w nich plików lub bezpośrednie oznaczenie ilości w nazwie pliku
xilosc, xopis, ilosc
oznaczenie dla głównego katalogu zleceniowego informujące o oznaczeniach ilości naświetleń w nawie pliku
Katalogi i Pliki nie oznaczone parametrem "ILOŚĆ" - zostaną naświetlone x1
Przykład - katalog główny - 15x21_mat_N_x1, 13x18_blysk_x5
Przyklad - katalog główny - 13x18_mat, podkatalogi - x1, x3, x4
Przykład - katalog główny - 15x21_mat_N_ilosc, pliki w katalogu - x2_img01.jpg, x5_img.jpg, ... , x24_img09.jpg

Dostarczanie Plików - Oznaczenia - Opis

Oznaczenie Opis
Oznacznik
Opis
np. slub_marka_i_zosi, wesele_01, 02, 03 .. itp
dodatkowe oznaczenia identyfikujące lub różnicujące zlecenia
Oznaczenie Opisy nie jest wymagane
Przykład - 15x21_mat_slub_oli, 13x18_blysk_wesele01