Kontakt tel. – 518074741

info@thelab.pl

FotoKsiążki Print Book – Dane Do Projektowania

FotoKsiążki Print Book
Dane Do Projektowania

Drukowane Cyfrowo  – Miękkie Karty – Papiery Kredowe – Szyte W Grzbiecie

previous arrow
next arrow
Slider
Przygotowanie FotoKsiążki to często miła i twórcza praca dająca mnóstwo satysfakcji projektantowi lecz zarazem jest wnikliwą i szczegółową obróbką materiału zdjęciowego, który dodatkowo należy uzbroić w efekt wizualny. Projektant niejednokrotnie przed uzyskaniem końcowego rezultatu musi być w stałym kontakcie z Odbiorcą i kilkakrotnie nanosić poprawki Klienta. Projekt graficzny FotoKsiązki należy wykonać w zaawansowanym programie graficznym n.p. – PhotoShop, CorelDraw lub w programach dedykowanych np.: DG Art Foto. Kompozycja wizualna jest najczęściej dostosowany do tematyki FotoKsiążki jak i indywidualnych upodobań projektanta i Odbiorcy.

Dane Do Projektowania - Print Book - Formaty

Uwaga – Do Projektowania stosujemy Format Projektowy Rozkładówki

Format Umowny Okładki
wys. x szer.
Format Umowny Rozkładówki
wys. x szer. cm
Format Projektowy Strony
wys. x szer.
20 x 30 cm20 x 60 cm20.0 x 29.0 cm
21 x 28 cm21 x 56 cm20.5 x 27.0 cm
22 x 22 cm22 x 44 cm21.5 x 20.5 cm
22 x 26 cm22 x 52 cm21.5 x 25,0 cm
26 x 22 cm26 x 44 cm25.5 x 21.0 cm
26 x 35 cm26 x 70 cm26.0 x 34.0 cm
27 x 40 cm27 x 80 cm27.0 x 39.0 cm
28 x 33 cm28 x 66 cm27.5 x 32.0 cm
30 x 25 cm30 x 50 cm29.5 x 24.0 cm
30 x 30 cm30 x 60 cm29.5 x 29.0 cm
30 x 40 cm30 x 80 cm29.5 x 39.0 cm
36 x 30 cm36 x 60 cm35.5 x 29.0 cm

Dane Do Projektowania - Lab Book - Ważne Informacje

 Format do Projektowania
Do Projektowania Należy użyć – Format Projektowy Rozkładówki 
Rozdzielczość
300 DPI / cal
Prosimy zwrócić uwagę aby omyłkowo nie zaznaczyć 300 DPI / cm
 Spad wewnętrzny
ok. 2 – 3 mm – od krawędzi Formatu Projektowego Rozkładówki
Margines bezpieczeństwa
ok. 5 – 7 mm – od krawędzi Formatu Projektowego Rozkładówki

Dane Do Projektowania - Lab Book - Przygotowanie Plików

Przestrzeń Kolorystyczna
Stosujemy Przestrzeń kolorystyczną sRGB.
Prosimy nie stosować przestrzeni poligraficznej CMYK oraz rozszerzonej Adobe RGB
Zdjęcia czarno-białe nie konwertować do GreyScale
Format Plików
JPG

Dane Do Projektowania - Print Book - Schemat

Dane Do Projektowania - Print Book - Schemat - Strona Pierwsza I Ostatnia

Dane Do Projektowania - Print Boook - Oznaczenia Plików

Proponujemy przyjąć podczas generowania projektu następujący system oznaczeń:
Prosimy przeczytać uważnie poniższe ustalenia!
Nazwy plików dla danego projektu magą mieć dowolną nazwę opisową, lecz powinna być ona utworzona według jednego schematu i wspólna dla wszystkich składowych FotoKsiążki np: r_01, …, r_11, …, r_19
Nazwa pliku powinna zawierać kolejny numer rozkładówki, który nadaje jej kolejność ułożenia w bloku Fotoksiążki np: 01plik, …, 03plik, …, 23plik
Numeracja plików powinna być dwu cyfrowa i dołączona do nazwy plików,
Dla składowych projektu z przedziału od pierwszej do dziewiątej rozkładówki oznaczamy 01, 02, 03, …, 09. Wyższe numery plików opisujemy już normalnie – 10,11, …, 24. Taki sposób numeracji dostosowany jest do systemu komputerowego FotoLabu.
Pliki dla FotoOkładek dedykowanych oraz inne składowe nie bedące rozkładówkami (wypełnienia okienek) powinny być oznaczone odmienną nazwą np: okładka_00, okienko_a1

Dane Do Projektowania - Print Book - Objaśnienia

Spady
Jest to obszar przy krawędziach bocznych rozkładówki, który zostanie stracony podczas końcowego obcinania bloku. Proponujemy przyjąć spady w wielkości 2 – 3 mm – od krawędzi Formatu Projektowego. Spady stosujemy z czerech stron projektu rozkładówki. Na spady poza linię cięcia wyciągamy elementy tła, podkładu jak i zdjęcia przylegające do zaplanowanej krawędzi. Zastosowanie spadów zabezpiecza projekt przed efektem tzw. “bligu” białej ramki – w przypadku gdyby nóż gilotyny przyciąłby poza linią cięcia.
Margines Bezpieczeństwa
Zalecamy nie umieszczać ważnych elementów projektu takich jak ozdobniki, ramki i napisy w strefie przed zaplanowaną linią cięcia. Proponujemy przyjąć dodatkowy Margines Bezpieczeństwa  5 – 7 mm – od krawędzi Formatu Projektowego. Zastosowanie marginesu zabezpiecza nas np: przed przycięciem napisu w strefie krawędzi rozkładówki – co w istotny sposób wpłynęłoby na końcową estetykę projektu.
Linia łamu / Bigu
Dodatkowo zalecamy na spodziewanej linii łamu rozkładówki ze względu na zastosowanie bigowania, nie stosować elementów projektu dla których może to spowodować pogorszenie efektu i estetyki. Zastosowanie bigowania ma na celu zabezpieczenia papieru przed pęknięciem, pozwala na uzyskanie równej linii łamu oraz polepsza pracę papieru. Bigowanie nie zakłóca w sposób istotny estetyki rozkładówki. Zalecamy ostrożne umieszczanie na tej linii takich elementów jak np: mały i drobny tekst, twarze, wzorki
Format Projektowy
Format z założonymi spadami wewnętrznymi (odpadem technologicznym) – stosujemy w fazie projektowania rozkładówki
Format Umowny
Format stosujemy do celów handlowych i komunikacyjnych
Format Netto – Po Obcięciu
Format po obcięciu, uzależniony jest od końcowego wyniku docinania. Przycięcie projektu następuje z każdej krawędzi rozkładówki zgodnie z spodziewanymi spadami t.j. 2-5 mm. Format końcowy rozkładówki może różnić się od założonego formatu brutto -odchyłkami i tolerancją 6-10 mm.
617145

Firma Studio Graf Foto otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Studio Graf Foto Sylwia Głowska ul. Marii Konopnickiej 28 85-124 Bydgoszcz